MULLFESTI E-POE KASUTUSTINGIMUSED

mullfest.ee/pood (edaspidi Veebipood) omanik on MTÜ Mullfest (registrikood 80563332), asukohaga Kuninga 25, Pärnu. Veebipood tegeleb mitmesuguste kaupade, peamiselt festivali piletite müügiga Eestis.
Veebipood ja klient, kes vormistab mullfest.ee/pood keskkonnas tellimuse (edaspidi nimetatud Ostja, koos Lepingupooled), sõlmivad käesoleva Veebipoe kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).
Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik. Ostu sooritades nõustub Ostja Veebipoe kasutustingimustega.

Müügilepingu kehtivus-, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde eurodes. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
Veebipoel on õigus igal ajal muuta toodete hindu ja Veebipoe kasutustingimusi, ilma Ostjaid sellest teavitamata.
Veebipood müüb kaupu nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.
Kuvatud tootepildid on illustratiivsed ning erinevad tegelikest toodetest.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Füüsilist ega digitaalset kaupa Ostjale ei saadeta. Kauba saab kätte festivali kassast festivali avamisaegadel (07.06 kell 14.00 - 20.00, 08.06 kell 12.00-18.00) nime alusel. Ostu kinitab Ostja e-posti aadressile saadetud kinnitus. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine/ kauba kättesaamine

Pileti ostnud klient saab festivali kassast nime alusel kätte toote (käepael, pokaal, pokaalikott). Eraldi füüsilist ega digitaalset piletit ostjale ei saadeta.
Festivali kassa asub Kuninga 25, Pärnu. Kassa on avatud festivali messi avamisaegadel (07.06 kell 14.00 - 20.00, 08.06 kell 12.00-18.00).

Taganemisõigus

Veebipood ei ole kohustatud kaupu tagasi ostma või hüvitama. Kui saadetis on puudulik (defektne, vale kaup jms),  tuleb Veebipoodi sellest teavitada koheselt kauba kättesaamisel e-posti info@mullfest.ee teel. Puuduliku kauba väljavahetamise või tagastamise kulud kannab Veebipood.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

Vaidluste lahendamine

Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@mullfest.ee. Kõik erimeelsused püütakse lahendada osapoolte kokkuleppe teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

MULLFESTI E-POE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe mullfest.ee/pood isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Mullfest (registrikood 80563332) asukohaga Kuninga 25, Pärnu, Eesti, e-kiri info@mullfest.ee. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@mullfest.ee.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni see on mõistlikult vajalik nende esialgse kogumise ja töötlemise eesmärgi täitmiseks.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Kliendi kasutajakonto kustutamisel, kustutakse ka isikuandmed.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Küpsised

Veebipood kasutab e-poe funktsionaalsuste ja parema ostukogemuse tagamiseks küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse veebilehe poolt Kliendi kõvakettale. Veebipood kasutab kahte tüüpi küpsiseid: sessioonküpsised (ajutised küpsised – kasutatakse igakordsel veebipoe külastusel ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Neid kasutatakse näiteks ostukorvi sisu meelde jätmiseks) ja püsivad küpsised (jäävad kliendi seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood, mõnest päevast kuni mitu aastat. Püsivaid küpsiseid kasutatakse kliendi eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et klient ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima). Veebipood kasutab ka reklaamiküpsised, mida kasutatakse kliendi huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.
Kliendil on võimalik küpsised oma veebilehitseja sätete kaudu igal ajal kustutada või blokeerida, kuid see võib veebipoe funktsionaalsust häirida.
Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@mullfest.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

TOP